Авлигын талаар сургалт зохион байгууллаа

2016.11.01-ны өдөр тус ангийн албан хаагчдад Авлигын хор, уршиг сэдвээр тус ангийн дотоод ажлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа М.Энхболд сургалт зохион байгууллаа.

20161109_084413 Picture 036