Албаны сургалтын онолын шалгалт, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив шалгалтын шалгалт

Алба хаагчдаас 2018.05.03-ны өдөр албаны сургалтын онолын шалгалт, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн нормативын шалгалтыг насны ангиллаар авлаа.

20180503_150757

20180503_125432

20180503_130153

20180503_130634

20180503_130648

20180503_150603