Албаны сургалт

2018.02.12-ны өдөр ангийн дарга ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд “Команд штабын сургалт” сэдвээр албаны сургалт зохион байгууллаа
Онцгой учрал хичээл_n

Онцгой учрал 2_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.