Албаны сургалт

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн даатгалын АПП, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт явууллаа

DSC_0423

DSC_0421

DSC_0427

DSC_0421