Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.
DSC_0827 (9)

DSC_0826

DSC_0826 (8)

DSC_0824 (6)

DSC_0821

DSC_0817 (15)

DSC_0814

DSC_0813