Албаны сургалт

ХСИС-ийн ахмад багш, бэлтгэл хурандаа Ю.Сэрсэнжав 2019.01.30-ны өдөр Пинитенциарны сэтгэл зүй сэдвээр албаны сургалт явуулав.
DSC_0839

DSC_0835

DSC_0830 (9)