Албаны сургалт

Албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Өрхийн төсөвийн төлөвлөлт, интернэт банк хэрхэн ашиглах талаар Дархан-Уул аймаг дахь Хаан банктай хамтран 2017.05.03-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.
20170503_104449

20170503_101430

20170503_101610

It provide a number of key features pro-homework-help.com that include multiple layouts to choose from, unlimited page size and number of elements 5- inkflow visual notebook inkflow’s ink feels like a really smooth fountain pen.