Албаны сургалт

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 2017 оны 05-р сарын 17-ний өдөр алба хаагчдад МУ-ын Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Байгууллагын галын аюулгүй байдал, Гамшиг ослын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

20170517_085722

20170517_084219

20170517_084912

20170517_084940

20170517_085106

20170517_085645

The most interesting part of the report is that the new 3d force touch screen will also include the taptic engine, which could spy phone app give taptic/physical feedback to the user.