Албаны сургалт

Ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд 2018.01.29-ны өдөр Хорих ангид онцгой нөхцөл байдал үүссэн үеийн ажиллагаа сэдвээр төлөөлөгч ахмад Р.Ууганбаяр албаны сургалт зохион байгууллаа

Uu_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.