Албаны сургалт

Албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр тус ангийн албан хаагчдад Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангийн хуулийн офицер, хошууч О.Ганбаяр нь “Цэргийн албан хаагчдын хоорондын харилцаа, эрх үүрэг, хариуцлага, ёсолж хүндлэх харьцаа цэргийн албаны дотоод дүрэм”-ээр сургалт зохион байгууллаа. hobsgol 11 908

hobsgol 11 910

C- iclicker iclicker is a write papers for students powerful formative assessment tool and intuitive student response system that allows for dynamic student-teacher interaction.