Албан хаагчдын цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг дээшлүүлэх сургалт зохион байгууллаа

ШШГЕГ-ын даргын 2015.08.31-ны өдрийн А/184 дүгээр тушаалаар өгсөн үүргийн дагуу тус ангийн албан хаагчдын сахилга, ёс зүй, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг сайжруулах зорилгоор нийт бие бүрэлдэхүүнийг 2015.09.14-2015.09.17-ны өдрүүдэд ангийн байрлалд төвлөрүүлэн төлөвлөгөөний дагуу цэргийн нийтлэг дүрмээр хичээл сургалт явуулж жагсаалын бэлтгэл сургуулилт хийлгэж “Цэрэгжилч жагсаалч байдлыг сайжруулах” ажил зохион байгууллаа.

More specifically, cheap essay in https://www.essaysheaven.com the languages covered are innu, nakota, ojibway, denesuline, atikamekw, maskwacis and manitoba cree, tlicho dene, mi’kmaw, michif, and saulteaux.