Албан хэрэг хөтлөлт, архивын сургалт

Тус хорих ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд 2018.01.22-ны өдөр албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу албан хэрэг хөтлөлт, архивын сургалтыг Дархан-Уул аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.

20180122_104319

20180122_102045

Schauen Sie sich das an ghostwriter uni.