Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

УЕП-ын туслах прокурор, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Д.Отгонбаяр, УЕП-ын Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Ц.Найгалдорж нар нь 2019.02.20-ны өдөр тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.