Ахмад ажилтны “Хөдөлмөр алдар”-ыг тэмдэглэв

Тус хорих ангийн ахмад ажилтан, бэлтгэл ахмад Р.Авирмэдийн “Хөдөлмөр алдар”-ыг 2019.05.25-ны өдөр тэмдэглэж, ахмад ажилтнуудаа урьж оролцуулан, ёслолын жагсаал жагсаж, дурсгалын зүйл гардуулан өгч, ангийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан.