Бүтэц, зохион байгуулалт

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО

Захиргаа, Санхүү

 • Ангийн дарга
 • Сургалт, хүний нөөц, хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
 • Архив, бичиг хэргийн ажилтан-1
 • Ахлах нягтлан бодогч-1
 • Нягтлан бодогч-1
 • Эдийн засагч-1
 • Аж ахуйн ажилтан-1
 • ХАБЭА-н ажилтан-1
 • Авто, тоног төхөөрөмжийн механик-1
 • Нярав-2
 • Жолооч-3
 • Цахилгааны мастер -1
 • Тогооч-1

Бүгд-16

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга

 • Ахлах төлөөлөгч-1
 • Харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч-1
 • Төлөөлөгч-2
 • Нийгмийн ажилтан-2
 • Сэтгэл зүйч-1
 • Ерөнхий жижүүр-4
 • Ээлжийн дарга-4
 • Гадна хамгаалалтын байцаагч-4
 • Хүний тоо бүртгэлийн байцаагч-1
 • Хүний тоо бүртгэлийн туслах-1
 • Холбоо мэдээллийн технологийн инженер-1
 • Холбоочин-4
 • Их эмч-1
 • Сувилагч-4
 • Хамгаалалтын ажилтан-30
 • Хянагч тогооч-1

Бүгд-63

2020 оны батлагдсан орон тоо 79