Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа

“Ахмадын баяр”-ыг угтаж тус ангийн ахмадын зөвлөлөөс санаачлан 2019.09.30-ны өдөр алба хаагч, ахмад ажилтны дунд Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа.

Тэмцээний I-р байрт хошууч Г.Энхболд ахлагчтай захиргааны баг, II-р байрт дэслэгч О.Амгаланбаяр ахлагчтай харуул хамгаалалтын II ээлж хамт олон шалгарч Өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.