Дархан-Уул аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл

Дархан-Уул аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь 2017.11.23-ны өдөр байгууллага дээр ирж ангийн 2017 онд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлыг шалгаж, 93 буюу А үнэлгээтэй дүгнэлээ.
Мөн ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнд аймгийн Цагдаагийн газрын хэсгийн төлөөлөгч, хошууч А.Сэргэлэнбат “Зөрчлийн тухай хууль, тогтоомжийн товч ойлголт” сэдвээр 1 цагийн сургалт, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн гишүүн Б.Сүндэрмаа “Гэр бүлийн хуульд орсон 10 гол өөрчлөлт сэдвээр 1 цагийн сургалт, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Ж.Цэцэгмаа “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-иар 1 цагийн сургалтуудыг тус тус зохион явууллаа.

20171123_121129

20171123_104220

20171123_104326

20171123_114050

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*