“Жишиг сууц эко төсөл”-ийн талаар мэдээлэл

2018.02.22-ны өдөр алба хаагчдад “Жишиг сууц эко төсөл”-ийн талаар Барилга хот төлөвлөлтийн танхимын захирал н.Батбаяр 2 цагийн мэдээлэл хийлээ.
Жишиг сууц_n

The picture is saved to screenshot admission essay samples album in photos.