Захиргааны ерөнхий хуулиар Дархан-уул аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгууллаа

Захиргааны ерөнхий хуулиар албан хаагчдад 2016.05.27-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Л.Алтанчимэгээр сургалт зохион байгууллаа

DSCF4360

Leave a Reply

Your email address will not be published.