Иргэдийг хүлээж авч уулзах албан тушаалтан

Ангийн дарга, хурандаа Д.Өлзийбат ажлын өдрүүдэд  10.00- 13.00, 14.00-17.00 цаг хүртэл хүлээн авч уулзана.