Иргэдийн хүлээн авч уулзах хуваарь

Иргэдийг ангийн дарга, хурандаа Д.Өлзийбат ажлын өдрүүдэд 10.00-16.00 цагт хүлээн авч уулзана.