Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл

Тус ангийн алба хаагчдад 2020.01.28-ны өдөр Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлтгэл, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, дэд хурандаа С.Мөнхбат, Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн Халдвартын тасгийн эрхлэгч Н.Төмөртогоо нар мэдээлэл хийлээ.