Мэдээлэл

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Засаг дарга О.Буянаа, Цагдаагийн хэсгийн дарга, дэд хурандаа Б.Энхчулуун, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч Б.Отгонбаяр, бусад төрийн байгууллагын удирдах ажилтнууд 2020.01.03-ны өдөр тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.