Нөөцөнд бүртгэнэ

Хорих 435 дугаар ангид ажилд орох хүсэлтэй 19-35 насны, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, цэргийн жинхэнэ алба хаасан, ял шийтгэл эдэлж байгаагүй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй, эмч, сувилагч мэргэжилтэй, ял шийтгэл эдэлж байгаагүй, 30 хүртэлх настай эмэгтэй хүнийг бүртгэж байна. Холбогдох утас 88221975

Leave a Reply

Your email address will not be published.