Одон бөмбөгийн тэмцээн

2016 онд албан хаагчдын дунд зохион байгуулах уралдаан тэмцээний төлөвлөгөөний дагуу 2016.02.22-ны өдөр тус ангийн Эмнэлгийн албанаас санаачлан албан хаагчдын дунд “Одон бөмбөг”-ийн тэмцээнийг зохион явуулахад эрэгтэй албан хаагчдаас 1-р байрт д/ч Н.Лхагвабаяр, эмэгтэй албан хаагчдаас 1-р байрт дэд ахлагч Л.Уранчимэг нар шалгарч ШШГБ-ын бүсийн тэмцээнд оролцохоор боллоо. hobsgol 11 926

hobsgol 11 920

D- plicker pay people to write essays plickers lets you poll your class for free, without the need for student devices.