Онлайн сургалт

Авлигатай тэмцэх газраас Дархан-Уул аймаг 2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудын дунд зохион байгуулсан онлайн сургалтанд тус ангийн Дэд дарга бөгөөд гүйцэтгэх ажил, харуул хамгаалалтын тасгийн дарга, дэд хурандаа М.Энхболд хамрагдлаа.

Picture 963

Newer post college homework help online older post home february 23, 2017 here is an infographic we created for the post 8 great exit ticket tools for teachers.