Сул орон тоо

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга
Ерөнхий жижүүр
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан
Хамгаалалтын ажилтан 2