Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан,
Ерөнхий жижүүр,
Хамгаалалтын ажилтан 3