Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч 1
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан 1
Хамгаалалтын ажилтан 3