Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан
Тооцооны нягтлан бодогч
хамгаалалтын ажилтан 4