Сул орон тоо

Гадна хамгаалалтын байцаагч-1,

Холбоочин-1