Сул орон тоо

Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтны орон тоо, хамгаалалтын ажилтны орон тоо сул байна

Leave a Reply

Your email address will not be published.