Төрийн шагнал

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 227 дугаар зарлигаар тус ангийн ерөнхий жижүүр, хошууч Д.Болдсайхан, ерөнхий жижүүр, ахмад Б.Эрдэнэбаатар нар Цэргийн хүндэт медалиар шагнагдлаа.