Удирдах алба хаагчид

435 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Дарамрагчаагийн Өлзийбат

Мэргэжил: эрх зүйч

Цол: дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/96 дугаар тушаалаар томилогдсон.

435 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог,  нэр:  Ганболдын Энхболд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд

2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ний өдрийн  Б/1176 дугаар тушаалаар томилогдсон