Удирдах алба хаагчид

435 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог, нэр: Санжаасүрэн Зул-Очир

Мэргэжил: эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/958 дугаар тушаалаар томилогдсон.

435 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог,  нэр:  Мөнхжаргалын Энхболд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

2007 оны 08 дугаар сарын  24-ний өдрийн  Б/643 дугаар тушаалаар томилогдсон