Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Тус хорих ангид ял эдэлж байгаа нийт хоригдлуудыг 2018.02.27-ны өдөр 401 дүгээр хаалттай хорих ангийн нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамрууллаа
сайт_165057

sait_165016