Утас, цахим хаяг

Ангийн холбооны дугаар  98000435

хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Ч.Мөнхтуяа

Өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан, дэд ахлагч Д.Агиймаа

Шуудангийн хаяг: Дархан-Уул аймаг шуудангийн 1 дүгээр салбар 435 дугаар хаалттай хорих анги

Манай хаяг: Дархан-Уул аймаг 1 дүгээр баг Ширээ нуруу

Иргэдийг хүлээн авч уулзах албан тушаалтны нэр: Ангийн дарга, дэд хурандаа Д.Өлзийбат

2019 онд иргэдээс 12 өргөдөл (харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтад хамрагдах, ажилд орох, тодорхойлолт авах) ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг өгсөн. Өргөдлийн  шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр ШШГЕГ-т  хүргүүлж байна.