Утас, цахим хаяг

Ангийн холбооны дугаар  98000435

хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Ч.Мөнхтуяа

Өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан, дэд ахлагч Д.Агиймаа

Шуудангийн хаяг: Дархан-Уул аймаг шуудангийн 1 дүгээр салбар 435 дугаар хаалттай хорих анги

Манай хаяг: Дархан-Уул аймаг 1 дүгээр баг Ширээ нуруу

Иргэдийг хүлээн авч уулзах албан тушаалтны нэр: Ангийн дарга, дэд хурандаа Д.Өлзийбат

1-3 дугаар улиралд иргэдээс 12 өргөдөл (харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтад хамрагдах, ажилд орох, тодорхойлолт авах) ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг өгсөн. Өргөдлийн  шийдвэрлэлтийн мэдээг улирал бүр ШШГЕГ-т  хүргүүлж байна.