Харуулчдын зөвөлгөөн хийлээ.

DSC_0557

DSC_0626

DSC_0559 Хорих 435 дугаар ангийн харуул хамгаалалтын албанаас 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдөр “Харуулчдын зөвөлгөөн” зохион байгуулж зөвөлгөөнөөр харуул хамгааалалтын албан хаагчдын цэрэгжилч жагсаалч байдлыг дээшлүүлэх, ялтны дундаас гарч болзошгүй, орголт, ноцтой гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах мөн өнгөрсөн оны алдаа дутагдлаа засах, цаашид хийх ажлаа төлөвлөж 2016 оны Харуул хамгаалалтын албаны зорилтоо тодорхойллоо.
Зөвөлгөөний дараа ажлын байран дээр гарч болзошгүй алдаа дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, ШШГБ-ын Үйлчилгээний стандарт, Хорих ангийн дотоод журам, Хорих ангийн харуул хамгаалалт болон ялтанд хяналт тавих журам” –аар сургалт явуулан хууль эрх зүйн мэдлэг чадварыг шалгасан бодлого бодуулж тайлбар хийлгэн, бодлогын хариултанд зөвөлгөө өгч, дүгнэж шагнаж урамшуулсан.
Мөн нийт албан хаагчдын дунд “Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээн зохион байгуулж түрүүлсэн багийг шагнаж урамшуулсан.

Both the iwatch and ipad pro are said to make use of next-generation touch sensors supplied by touch panel maker https://cellspyapps.org/ tpk.