Хууль зүйн зөвөлгөө өглөө

Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэстэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө, хууль сурталчлах чиг үүргийн дагуу 2016.12.09-ны өдөр хууль зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Чагнаадорж, Өмгөөллийн Дархан-Эрх хууль зүйн фирмийн хуульч, өмгөөлөгч Д.Номин-Эрдэнэ нар тус анги дээр ирж ялтнуудтай уулзаж хууль эрх зүйн зөвлөгөө өглөө.

20161209_093946

20161209_085938

Then, last month, best tracker app by https://celltrackingapps.com we heard that the iwatch could have a much larger screen up to 2.