Шагнал

Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр

Ерөнхий жижүүр, дэслэгч Н.Буянбаатар,

Ээлжийн дарга, дэслэгч О.Амгаланбаяр,

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Салбарын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр

Ээлжийн дарга, дэслэгч Ж.Нямхүү,

Хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Ган-Эрдэнэ,

Хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Мөнх-Эрдэнэ

Холбоочин, ахлах ахлагч З.Нарантуяа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүндэт” тэмдгээр

Хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч С.Энхтүвшин

Хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Л.Отгон нар тус тус шагнагдлаа.