Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох хүсэлтэй иргэдийг бүртгэнэ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалт зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан тус байгууллагад ажилд орох хүсэлтэй иргэдийг 2018.01.23-2018.02.06-ны өдрийг хүртэл бүртгэнэ. Холбогдох утас: 98000435, 99038125, 88308125

einleitung hausarbeit schreiben finden Sie mehr.