Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Тус хорих алба хаагчид нь 2017.11.17-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн II төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нарийн үзлэгт хамрагдлаа.

zurag 2

zurag 1

zurag 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.