2016 оны ажлаа дүгнүүлж 1 дүгээр байрт шалгарлаа

Хорих 435 дугаар ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж, төв орон нутгийн анги байгууллагуудыг тэргүүлэн ажиллаж 1 дүгээр байрт шалгарч Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа.

20170123_113711

All of the pay someone to do my homework tips are taken from drive help where you can access more information and details on everything related to the workings of google drive.