2016 оны ажлаа дүгнүүлж 1 дүгээр байрт шалгарлаа

Хорих 435 дугаар ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж, төв орон нутгийн анги байгууллагуудыг тэргүүлэн ажиллаж 1 дүгээр байрт шалгарч Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдлаа.

20170123_113711

Leave a Reply

Your email address will not be published.