Эрүүл амьдрахын үндэс, зөв хоололтын талаар сургалт

2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр Камма сервис төрийн байгууллагын ажилтан нар “Эрүүл амьдрахын үндэс, Зөв хооллолтын талаар сургалт зохион байгууллаа

14444647_1789378194612077_5489026556749369821_o

14352584_1789378177945412_6990019149482102141_o

14362503_1789378191278744_1009593769036949021_o

Leave a Reply

Your email address will not be published.