Алба хаагчдыг англи хэлний анхан сургалтад хамрагдуулалаа.

               Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх “Гадаад хэл-мэдлэгийн түлхүүр” дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд  алба хаагчдаас англи хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтыг авч анхан шатны сургалтыг зохион байгуулан алба хаагчийг  анхан шатны гэрчилгээ олгох сургалтад хамруулан амжилттай төгсгөж, гэрчилгээ олгосон.

Back to top button