Author Archives: 435 435 анги

СУРГАЛТАД БҮРТГЭНЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Дархан-Уул аймаг дахь 435 дугаар хаалттай хорих ангид “Харуул хамгаалалтын ажилтан”-аар ажилд орох хүсэлтэй дараах шаардлага хангасан иргэдийг 02 дугаар сарын 14-22-ны өдрүүдэд бүртгэнэ. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 1. ШШГБ-д ажиллахыг сайн дураар хүссэн 18 насанд хүрсэн МУ-ын иргэн 2. Дархан-Уул аймагт оршин суугаа хаягийн бүртгэл бүхий иргэний үнэмлэхтэй 3. Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй 4. 35 ...

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах, Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм сэдвээр 2019.02.13-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээч Э.Болортуяа албаны сургалт явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ШАГНАЛ

ТӨРИЙН ШАГНАЛ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019.01.30-ны 14 дүгээр зарлигаар ахлах нягтлан бодогч,дэд хурандаа З.Цэцгээ “Цэргийн гавьяаны одон”-оор шагнагдлаа.Баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

ХСИС-ийн ахмад багш, бэлтгэл хурандаа Ю.Сэрсэнжав 2019.01.30-ны өдөр Пинитенциарны сэтгэл зүй сэдвээр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн даатгалын АПП, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »