Author Archives: 435 435 анги

МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Тус хорих ангийн алба хаагчдад “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй” сэдвээр 2020.01.07-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Нарангэрэл албаны сургалт явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Мэдээлэл

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Засаг дарга О.Буянаа, Цагдаагийн хэсгийн дарга, дэд хурандаа Б.Энхчулуун, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн дарга, хошууч Б.Отгонбаяр, бусад төрийн байгууллагын удирдах ажилтнууд 2020.01.03-ны өдөр тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Төрийн шагнал

Төрийн шагнал

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 227 дугаар зарлигаар тус ангийн ерөнхий жижүүр, хошууч Д.Болдсайхан, ерөнхий жижүүр, ахмад Б.Эрдэнэбаатар нар Цэргийн хүндэт медалиар шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Харуул хамгаалалтын албаны зөвлөгөөн

Харуул хамгаалалтын албаны зөвлөгөөн

Харуул хамгаалалтын албаны зөвлөгөөнийг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулж алдаа дутагдал, ололт амжилтаа ярилцан дүгнэлт хийж, цаашдын ажлын зорилтоо тодорхойлсон.

Дэлгэрэнгүй »

Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа

Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа

“Ахмадын баяр”-ыг угтаж тус ангийн ахмадын зөвлөлөөс санаачлан 2019.09.30-ны өдөр алба хаагч, ахмад ажилтны дунд Гар бөмбөгийн тэмцээн зохион байгууллаа. Тэмцээний I-р байрт хошууч Г.Энхболд ахлагчтай захиргааны баг, II-р байрт дэслэгч О.Амгаланбаяр ахлагчтай харуул хамгаалалтын II ээлж хамт олон шалгарч Өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ӨДӨР

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНЫ ӨДӨР

435 дугаар хаалттай хорих анги нь “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, иргэдэд мэдээлэл хүргэх, тэдний санал хүсэлтийг сонсох, алба хаагчдын хөдөлмөр бүтээлийг алдаршуулах зорилгоор төлөвлөгөө гарган дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 1.Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Цусны төвтэй хамтран ажиллаж 2019 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр тус хорих ангийн 16 алба хаагчид нь ...

Дэлгэрэнгүй »