Author Archives: 435 435 анги

харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтанд бүртгэнэ

Ажилд орох иргэдэд тавигдах шаардлага 1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн;тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт оршин суугаа хаягийн бүртгэл бүхий иргэний үнэмлэхтэй; 2. ял шийтгэл эдэлж байгаагүй 3. офицерын албан тушаалд 35 ба түүнээс доош настай, ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 30 хүртэлх настай; 4. байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн мэргэжилтэн гэх мэт/ албан ...

Дэлгэрэнгүй »

ХОРИХ 435 ДУГААР АНГИЙН 10 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР

ХОРИХ 435 ДУГААР АНГИЙН 10 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР

Хорих 435 дугаар анги байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баярыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Ойн баярын арга хэмжээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга, хурандаа М.Алтан-Очир, Дархан-Уул аймаг дахь хууль хяналтын байгууллагын дарга нар, тус ангийн ахмад настанууд, ажиллаж байсан алба хаагчид урилгаар ирж оролцлоо. Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд нь ёслолын жагсаал, ирсэн ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Төлөөлөгч 1, хянагч 2 дутуу For instance, a user can force touch a link in safari to see a preview of topspyingapps.com that webpage.

Дэлгэрэнгүй »

Алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт

Алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт

ШШГЕГ-ын даргын 2017.03.10-ны өдрийн А/64 тушаар батлагдсан Алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2017.05.16-2017.05.31-ний өдрүүдэд алба хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. With popplet you can quick jot down your ideas and meaningful link sort them visually.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Алба хаагчдад 2017.05.31-ний өдөр Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн багш Б.Энхтуяатай хамтран Найруулга зүй, Гэр бүлийн харилцаа сэдвээр сургалт зохион байгууллаа Durch die Webseite angucken die kooperation mit gut drauf sollen in einem projekt die bausteine bewegung, ernhrung und entspannung den kindern und jugendlichen nher gebracht werden.

Дэлгэрэнгүй »

Буудлагын тэмцээн

Буудлагын тэмцээн

Анги байгуулагдсаны 10 жилийн ойг угтаж Гүйцэтгэх ажлын албанаас 2017.05.24-ний өдөр “Буудлагын тэмцээн” зохион байгууллаа. Тэмцээний I-р байрт Санхүүгийн алба, II-р байрт харуул хамгаалалтын 3-р ээлж, III-р байрт харуул хамгаалалтын 1-р ээлжийн хамт олон шаилгарч Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. The gesture also works for deep pressing on an address or contact name to celltrackingapps.com/hack-cell-phone see a preview of a map ...

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 2017 оны 05-р сарын 17-ний өдөр алба хаагчдад МУ-ын Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Байгууллагын галын аюулгүй байдал, Гамшиг ослын үед үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. The most interesting part of the report is that the new 3d force touch screen will also include the taptic engine, which could ...

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Албаны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2017.05.12-ны өдөр ХСИС-ийн Шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн Харуул хамгаалалтын тэнхимийн багш, ахмад Р.Ууганбаяр Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад Хорих байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, үзлэг, нэгжлэгийн стандарт, Хуяглан хүргэх ажиллагаа, Хорих ангийн дэглэм, харуул хамгаалалтын тухай ойлголт сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Use it for taking notes in meetings and seminars, creating quick using made up names ...

Дэлгэрэнгүй »

Орон тоо

Тус хорих ангид төлөөлөгч 1, хянагч 4 орон тоо сул байна. The report also claims that the new 3d touch display will make its way to ipad pro, which will come track phone without installing on target phone with a non-traditional looking stylus.

Дэлгэрэнгүй »