Author Archives: 435 435 анги

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах, Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрэм сэдвээр 2019.02.13-ны өдөр Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээч Э.Болортуяа албаны сургалт явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

ТӨРИЙН ШАГНАЛ

ТӨРИЙН ШАГНАЛ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019.01.30-ны 14 дүгээр зарлигаар ахлах нягтлан бодогч,дэд хурандаа З.Цэцгээ “Цэргийн гавьяаны одон”-оор шагнагдлаа.Баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

ХСИС-ийн ахмад багш, бэлтгэл хурандаа Ю.Сэрсэнжав 2019.01.30-ны өдөр Пинитенциарны сэтгэл зүй сэдвээр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн даатгалын АПП, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн алба хаагчийн хоорондын харилцаа, цэргийн сахилгын дүрэм,цэргийн байр зүйн зураг, түүнтэй ажиллах сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангид гарган 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »