Author Archives: 435 435 анги

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан Тооцооны нягтлан бодогч хамгаалалтын ажилтан 4

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн цол

Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан “Дэд хурандаа” цолоор ахлах нягтлан бодогч, хошууч З.Цэцгээ, “Дэслэгч” цолоор ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч Н.Буянбаатар, ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч С.Алтан-Эрдэнэ, ээлжийн дарга, ахлах ахлагч О.Амгаланбаяр, их эмч С.Энх-Амгалан, “Ахлагч” цолоор хүний тоо бүртгэлийн туслах, дэд ахлагч Ч.Энхтуул, нярав, дэд ахлагч Н.Эрдэнэчимэг шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Шагнал

Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018.10.30-ны А/204 дүгээр тушаалаар “Хүндэт жуух бичиг”-ээр харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч, ахлах дэслэгч Ц.Батмөнх, хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Оргой, хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Амар-Огторгуй, ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/1480 дугаар тушаалаар “Албаны төлөө I” зэргийн тэмдгээр хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч Б.Оргой, “Салбарын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр ерөнхий ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч 1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан 1 Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »

Дархан-Нэхий ХК-тай хамтран ажиллаж байна

Дархан-Нэхий ХК-тай хамтран ажиллаж байна

Тус хорих анги нь хоригдлыг ажлын байраар хангаж улмаар байгууллага, иргэдэд учруулсан хохирлыг барагдуулах, зорилгоор “Дархан Нэхий” ХК-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нэхийний өөдсөөр хавтан, дээлийн дотор, майхны дэвсгэр, хүүхдийн бойтог хийж байна. Энэ хугацаанд: 5х8 хэмжээтэй зүйсэн нэхий хавтан 2792 ширхэг, 10х10 харьцаатай зүйсэн нэхий хавтан 14 ширхэг, дээлийн дотор 1 ...

Дэлгэрэнгүй »

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хууль

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хууль

Төрийн албаны /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд 2018.10.24-ний өдөр сургалт, хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахмад Ч.Мөнхтуяа 2018.10.31-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль эрх, зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Г.Энхсайхан 2018.11.05, 2018.11.07-2018.11.09-ны өдрүүдэд харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн, дэд дарга, хошууч Г.Энхболд сургалт, семинар явуулсан.

Дэлгэрэнгүй »

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газартай “Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт” оруулах гэрээ байгуулан 2018.10.31-ний өдөр алба хаагчдыг нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, шинжилгээнд орууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан, Ерөнхий жижүүр, Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »