Мэдээ, мэдээлэл

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан, Ерөнхий жижүүр, Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »

СУРГАЛТАД БҮРТГЭЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалт зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан тус байгууллагад ажилд орох хүсэлтэй дараах шаардлага хангасан иргэдийг 2018.10.09-с 2018.10.17-ны өдрийг хүртэл бүртгэж байна. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 1. Дээд боловсролтой / зайлшгүй шаардлагаар ажлын орон тоонд судлагдсан, бусад тавигдах шаардлага хангасан бүрэн ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч Ерөнхий жижүүр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »

Ахмадын өдөр

Ахмадын өдөр

Тус хорих анги “Ахмадын өдөр”-ийг тохиолдуулан 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр ахмад ажилтан бэлтгэл дэд хурандаа Д.Ганболдын “Хөдөлмөр алдар”-ыг тэмдэглэж, хамт олны зүгээс дурсгалын зүйл гардуулан өгсний зэрэгцээ ангийн нийт ахмад ажилтнуудаа байгууллага дээр хүлээн авч, ангийн үйл ажиллагааг танилцуулан,ШШГБ-ын шагналаар шагнагдсан ахмад ажилтнуудад шагналыг гардуулан өгч, Дархан-Уул аймгийн Залуучууд театрын урлагийн тоглолтыг үзүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ерөнхий жижүүр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан Хамгаалалтын ажилтан 3

Дэлгэрэнгүй »

Тус хорих ангийн харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд даргаар ажиллаж байгаад цэргийн алба хаасны тэтгэвэрт гарсан бэлтгэл, дэд хурандаа М.Энхболдыг тус хорих ангийн нийт алба хаагчид 2018.09.19-ны өдөр жагсаж хүлээн авч, дурсгалын зүйл гардуулан өгч хүндэтгэл үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй »

Засгийн газрын “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” албан даалгавар

Засгийн газрын “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” албан даалгавар

Монгол Улсын Засгийн газрын “Хүүхдийн эрх, аюулгүй байдлыг хангах тухай” 2018.07.09-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газарт сургалт авах хүсэлт гаргаж 2018.09.19-ны өдөр тус ангийн алба хаагчдад аймгийн Цагдаагийн газрын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн, дэд хурандаа Д.Гэрэлмаа нь Дархан-Уул аймагт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн судалгаа, гэмт хэргээс урьчилан сэргийлэх ...

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга Ерөнхий жижүүр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан Хамгаалалтын ажилтан 2

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан байгууллагын үйл ажиллагаа, үндсэн чиг үүргийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Биеийн тамир, спортын газарт өдөрлөг зохион байгууллаа. Өдөрлөгийг арга хэмжээний хүрээнд иргэдэд мэдээлэл өгч, хүмүүжигчдийн хийсэн гар урлалын бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн гаргаж, ахмад ажилтнуудыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шагналаар урамшуулан, 12-16 насны хүүхдүүдийн дунд ...

Дэлгэрэнгүй »