Мэдээ, мэдээлэл

Албаны сургалт

Албаны сургалт

2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр “Нэгдмэл дэлхий” төрийн бус байгууллагын тэргүүн, хилийн цэргийн бэлтгэл дэд хурандаа Д.Гончигдорж багш Илтгэх урлагт суралцах, хөгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчийн ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, албан үүрэгтээ хандах хандлагыг нэмэгдүүлэх, ШШГБ-ын албан хаагчийн манлайлал, хувь хүний манлайлах ур чадвар, цагийн менежмент, ажлын цагийг бүтээлчээр ашиглах, түүнд төлөвлөлт хийх, багаар ажиллах ...

Дэлгэрэнгүй »

Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

УЕП-ын туслах прокурор, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Д.Отгонбаяр, УЕП-ын Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Ц.Найгалдорж нар нь 2019.02.20-ны өдөр тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Баримт бичгийн стандарт, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, архивт баримт хүлээлгэн өгөх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль, хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, нийгмийн даатгалын АПП, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймгийн Нийгмийн даатгалын газарт хүргүүлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Цэргийн алба хаагчийн хоорондын харилцаа, цэргийн сахилгын дүрэм,цэргийн байр зүйн зураг, түүнтэй ажиллах сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Зэвсэгт хүчний 330 дугаар ангид гарган 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдөр сургалт явууллаа

Дэлгэрэнгүй »

Сул орон тоо

Ахлах төлөөлөгч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан Тооцооны нягтлан бодогч хамгаалалтын ажилтан 4

Дэлгэрэнгүй »

Цэргийн цол

Улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан “Дэд хурандаа” цолоор ахлах нягтлан бодогч, хошууч З.Цэцгээ, “Дэслэгч” цолоор ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч Н.Буянбаатар, ерөнхий жижүүр, ахлах ахлагч С.Алтан-Эрдэнэ, ээлжийн дарга, ахлах ахлагч О.Амгаланбаяр, их эмч С.Энх-Амгалан, “Ахлагч” цолоор хүний тоо бүртгэлийн туслах, дэд ахлагч Ч.Энхтуул, нярав, дэд ахлагч Н.Эрдэнэчимэг шагнагдлаа.

Дэлгэрэнгүй »