Мэдээ, мэдээлэл

Илтгэлийн уралдаан

Илтгэлийн уралдаан

ШШГБ-ын Хүний нөөцийн бодлого чиг хандлага сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулахтай холбогдуулан 2019.03.27-ны өдөр алба хаагчдын дунд “Илтгэл”-ийн уралдаан зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

ШШГЕГ-ын Санхүү, үйлдвэр хөрөнгө оруулалтын газрын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн, ахмад Х.Эрдэнэсайхан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр алба хаагчид болон хоригдлуудад сургалт явууллаа.

Дэлгэрэнгүй »

Хүний эрхийн үндэсний комисс

Хүний эрхийн үндэсний комисс

Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн П.Оюунчимэг, комиссын ахлах мэргэжилтэн Л.Дүгэрсүрэн, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Дархан-Уул аймаг дах шинжээч Э.Болортуяа нар 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр тус хорих анги дээр ирж Хүний эрхийг хангах чиглэлээр хийгдэж байгаа ажилтай танилцан шалгалт хийсэн.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

2019 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр “Нэгдмэл дэлхий” төрийн бус байгууллагын тэргүүн, хилийн цэргийн бэлтгэл дэд хурандаа Д.Гончигдорж багш Илтгэх урлагт суралцах, хөгжүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, алба хаагчийн ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, албан үүрэгтээ хандах хандлагыг нэмэгдүүлэх, ШШГБ-ын албан хаагчийн манлайлал, хувь хүний манлайлах ур чадвар, цагийн менежмент, ажлын цагийг бүтээлчээр ашиглах, түүнд төлөвлөлт хийх, багаар ажиллах ...

Дэлгэрэнгүй »

Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

УЕП-ын туслах прокурор, Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн дарга, хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Д.Отгонбаяр, УЕП-ын Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих хяналтын прокурор Ц.Найгалдорж нар нь 2019.02.20-ны өдөр тус ангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалт

Албаны сургалт

Хар тамхи, мансууруулах бодис түүний хор уршиг, сөрөг нөлөө, албан хаагчийн өөрийн үнэмж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх сэдвээр албаны сургалт авах хүсэлтийг Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газарт хүргүүлж 2019.01.30-ны өдөр албаны сургалт явуулав.

Дэлгэрэнгүй »