Мэдээ, мэдээлэл

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ дүгнэлээ

Албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ дүгнэлээ

2016.12.05-ны өдөр Хорих 435 дугаар ангийн Даргын зөвлөлийн хуралдаанаар нийт албан хаагчдын 2016 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд А буюу маш сайн үнэлгээтэй 32, В буюу сайн үнэлгээтэй 31, С буюу хангалттай үнэлгээтэй 13 албан хаагч тус тус дүгнэгдлээ. Exit tickets resumecvwriter.com or cards are informal assessment tools teachers can use to assess students understanding at the end of a ...

Дэлгэрэнгүй »

Орон тоо бүрэн

Орон тоо бүрэн. Fachintegratives lernen mit digitalen medien die theoriegeleitete entwicklung und evaluation einer hypermedialen lernumgebung fr den bachelorschreibenlassen.com naturwissenschaftlichen unterricht in der realschule.

Дэлгэрэнгүй »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Хорих 429 дүгээр ангиас “Сүрьеэгийн тохиолдлыг эрт илрүүлэх дадлыг дэмжих замаар, хүртээмжийг сайжруулах, өвчтөн төвтэй нэгдсэн халамж үйлчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт бүрдүүлж хэвшүүлэх, эмэнд дасалтай сүрьеэгийн аюулд анхаарал хандуулах” төслийн хүрээнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 17-18-ны өдрүүдэд Орхон аймаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх албан дээр зохион байгуулагдсан сургалтыг талаар албан хаагчдад мэдээлэл өгч, Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар алба хаагчдад сургалт ...

Дэлгэрэнгүй »

Хепатитын В вирусийн дархлаажуулалтын вакцин

Эрүүл мэндийн сайдын 2016.09.22-ны өдрийн А/54 дугаар тушаалаар Хууль сахиулах байгууллагын бүрэлдэхүүнийг Хепатитын В вирусийн дархлаажуулалтын вакцинд хамруулах үүрэг өгсөн. Энэ ажлыг зохион байгуулахаар Дархан-Уул аймаг дахь Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран ажиллаж Хепатитын В вирусаас урьдчилан сэргийлэх вакцины эхний тунгаар 2016.10.11-ний өдөр, хоёрдугаар тунгаар 2016.11.23-ны өдөр тус хорих ангийн 56 хаагчийг хамруулж дархлаажууллаа. What did you online homework help think was ...

Дэлгэрэнгүй »

ХАСХОМ-ын сургалт

ХАСХОМ-ын сургалт

Авлигатай тэмцэх газраас Дархан-Уул аймгийн Хууль зүйн хэлтэстэй хамтарч Дархан-Уул аймгийн ХАСХОМ бүртгэх хүлээн авах эрх бүхий албан тушаалтнуудын дунд 2016.11.17-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтанд тус ангийн дотоод ажлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа М.Энхболд хамрагдлаа. Morningness-eveningness, habitual sleep-wake variables and hausarbeit fazit schreiben cortisol level.

Дэлгэрэнгүй »

Албаны сургалтыг Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа

Албаны сургалтыг Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгууллаа

Тус хорих ангийн албаны хаагчдад албаны сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, аливаа гэмт халдлага, эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, архидан согтруурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг сэдвүүдээр 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газрын Олон нийтийн асуудал хариуцсан байцаагч, цагдаагийн хошууч Д.Гэрэлмаа, Архидан согтуурахтай тэмцэх асуудал ...

Дэлгэрэнгүй »

Гар бөмбөгийн тэмцээн

Гар бөмбөгийн тэмцээн

Их эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу “Монгол бахархалын өдөр”-ийг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын дунд “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд зохион байгууллаа. Эрэгтэй харуул хамгаалалтын 3 дугаар ээлж, эмэгтэй харуул хамгаалалтын баг 1-р байр эзэлж Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. https://homeworkhelper.net/.

Дэлгэрэнгүй »